20. 12. 2019 – 9. 2. 2020 – Kryštof Kaplan – Metafyzika

V souboru prostorových a nástěnných objektů pro Atrium Žižkov pracuje Kaplan s principy páky a kladky, s formou ostrého úhlu a kola, současně ale přidává rovinu generování významuplného tvaru samotným mechanismem. Cíleně a současně experimentálně tak zachází s vizuální metaforickou řečí implicitně přítomné fyzikálně-chemické funkce.

Kurátor: Iva Mladičová

Kryštof Kaplan (nar. 1987) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích (2002–2006), v letech 2008–2013 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze – ateliér Socha 2 (škola J. Zeithammla), kde následně v letech 2015–2017 působil jako asistent. Samostatně vystavuje od roku 2015: Velké sklo, Výklady AXA v Praze; Dům smíření, Baptistická modlitebna, Na Topolce v Praze a DOOM, Kabinet T ve Zlíně (obě výstavy 2016); sice specific instalace Memento 1618–2018, Slaný (2018) a letos Sochařská posilovna v Galerii Pragovka, TENZE v Centru současného umění DOX v Praze a exteriérová instalace Okna pro Atrium Žižkov. Roku 2008 spoluzaložil kapelu Vložte kočku, která získala o tři roky později první místo na festivalu Malá Alternativa, roku 2013 byla nominována na cenu Anděl, v následujícím roce tuto cenu obdržela v kategorii elektronická hudba a letos byla nominována na Českého lva v kategorii hudba. Úspěšně působí i v rámci hudební dvojice Kaplan Bros (s bratrem Cyrilem).

Pořádá příspěvková organizace Za Trojku. Vstup zdarma.

Výstava potrvá od 20. 12. 2019 do 9. 2. 2020.

Více informací a termín komentované prohlídky naleznete na  www.atriumzizkov.cz

20. 12. 2019 – 9. 2. 2020 – Kryštof Kaplan – Metafyzika

15. 11. – 15. 12. 2019 – Ateliér Time–Based Media FUD UJEP Ústí n.L. – DÉŠŤ, DATA A RYCHLOST

Název výstavy Déšť, data a rychlost odkazuje na obraz Williama Turnera (Déšť, pára a rychlost – Velká západní železnice z r. 1844). Můžeme být fascinováni atmosférickou podmanivostí procesů v krajině a zároveň svoji pozornost napřimovat k technologickému vývoji, současně však stojíme před výzvou, jak realizovat jejich vzájemnou rovnováhu. Hledání předpokladů pro porozumění mezi přirozeným a artificiálním přináší otázky, prostřednictvím kterých studenti nastavují podmínky svých subjektivních uměleckých výpovědí. Reflexe vztahů přírody, technologie a individuálních postojů emancipují ve formátech audiovizuálních dat sjednocených v rámci výstavy do jednoho komplexního souboru.
 
Ateliér Time-Based Media vznikl na Fakultě umění a designu před 10 lety. Zaměřuje se na digitální a audiovizuální projekty v kontextu současného umění. Akcentuje zejména dynamická média založená na práci s časem, jako jsou video, zvuk a interaktivní instalace. Obsahově propojuje postupy aktuálního výtvarného umění, experimentálního filmu, sound artu a idejí synestezie. V současné době studenti pracují na projektech s tématy, jako jsou zvuková ekologie, deep listening a zkoumání mezních situací vidění a vnímání obrazu, kritického prověřování principů technologického zobrazování a akustické percepce, zvukového objektu s možností akusmatického formulování prostoru. Studenti reflektují problematiku vlivu současného mediálního prostředí a dopadu sociálních sítí na prožívání a orientaci v otázkách relativizace pravdivosti a kulturních hodnot. Zabývají se eticko-společenskými otázkami stále více se prohlubující závislosti člověka na počítačových systémech, ovlivňujících každodenní rozhodování. V audiovizuálních performancích využívají mnoho vrstevnatost práce s terénními nahrávkami kombinovanými s počítačově generovanými, či modifikovanými zvukovými nástroji, často ve formátech částečně improvizačních vystoupení, jejichž složkou je přímá vazba na vizuální interakci. Vytvářejí tak komplexní akusticko-vizuální prostředí, založené na společné zkušenosti, která reflektuje současné paradigma života ve světě na rozhraní přírody a algoritmu.
 
Vedoucí ateliéru: Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus
Kurátorská spolupráce: Petr Vaňous
 
Vystavující:
Vojtěch Groot, Petr Hanžl, Polina Khatsenka, Štěpán Kovář, Lucie Kramperová, Jan Krombholz, Marek Lovětínský, Martin Marek, Jan Poš, Karim Tarakji
Pořádá příspěvková organizace Za Trojku. Vstup zdarma.

6. 9. – 7. 10. 2019 – Petr Nikl – Rojení

Výstava mimořádně úspěšného výtvarníka Petra Nikla, držitele mnoha významných cen, zakládajícího člena progresivní umělecké skupiny Tvrdohlaví, propojuje dva výrazové světy kresebného média. Geometrický rozvrh přírodního řádu vyjádřený precizní kresbou včelích plástů, jakéhosi urbanistického rastru obydleného hmyzem v různých stádiích vývoje a k tomu aplikuje samovolně vznikající strojkové kresby plné náhodných běhů a stop, které fascinují přítomností náhody v řádu chaosu a asociačně odkazují k vesmírným konstelacím.

Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

Pořádá příspěvková organizace Za Trojku. Vstup zdarma.

 

https://www.artmap.cz/petr-nikl-rojeni/
6. 9. – 7. 10. 2019 – Petr Nikl – Rojení

26. 7. – 1. 9. 19 – Dalibor David – „Uvidíme…“

Galerie Atrium

Léto v galerii Atria na Žižkově bude patřit výraznému koloristovi současné české malby Daliboru Davidovi, který zde představí svá nejnovější díla. Výstava nese název „Uvidíme…“.

KURÁTOR

Petr Vaňous

Vstupenky
26. 7. – 1. 9. 19 – Dalibor David – „Uvidíme…“

20. 6. – 21. 7. 19 – Karolína Jelínková, Kateřina Ondrušková, Jakub Sýkora – Těžba Hlušiny

Galerie Atrium

Společný projekt tří umělců nejmladší generace – Karolíny Jelínkové (1992), Kateřiny Ondruškové (1991) a Jakuba Sýkory(1984) nazvaný TĚŽBA HLUŠINY se zaměřuje na podchycení tzv. malířského odpadu. Nedokončenost obrazů a otevřenost formy vedle záměrné volby okrajových, periferních motivů. Ty jsou navíc často ironizovány. Výstava z „odpadních částí“ a nejasných detailů hledá a skládá celek, jehož podoba je výsledkem usilovné tvůrčí práce. Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

KURÁTOR

Petr Vaňous

Vstupenky
20. 6. – 21. 7. 19 – Karolína Jelínková, Kateřina Ondrušková, Jakub Sýkora – Těžba Hlušiny

16. 5. – 16. 6. 2019 – Kristýna Šormová – Smíšené pocity

Absolventka pražské AVU Kristýna Šormová (1985) představuje soubor prací na papíře. Zohledněn je vztah ke zvolenému materiálu a zapojení jeho vlastností do samotného charakteru a pojetí velkoformátových kreseb. Název SMÍŠENÉ POCITYodkazuje na mísení emocí, které prostřednictvím kresebných asociací sledují určitou kartografickou strukturu prožívání. Propojují se tu pocity s jejich způsobem materializace.

16. 5. – 16. 6. 2019 – Kristýna Šormová – Smíšené pocity

11. 10. – 10. 11. 2019 – Jiří Matějů – The Illusion Of Randomness / Iluze náhody

Výstava v Galerii Atrium představí soubor autorových obrazů, který spojuje tematizace „náhody“, respektive „nahodilosti“ v rámci lidského myšlení či vědomí. Název projektu THE ILLUSION OF RANDOMNESS/ ILUZE NÁHODY otevírá prostřednictvím vizuality otázky spojené s „povahou“ reality, o níž se domníváme, že jsou nám její obrysy zcela známy. Autor se inspiruje výzkumem a dílčími výsledky kvantové mechaniky. Vytváří obrazy, které se vyhýbají zvěcňování, ale které přes svou geometrizující formu nepovažuje za abstraktní. Jsou pro něj spíše možností, jak se prostřednictvím vizuality dotknout otázek, při nichž selhává tradiční jazyk komunikace, lidská řeč. Obrazy tak mají blízko spíše k výrazovému světu matematiky nebo hudby. Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

Pořádá příspěvková organizace Za Trojku. Vstup zdarma.

Výstava potrvá od 10. 10. do 10. 11. 2019.

Více informací ohledně komentované prohlídky a výstavy naleznete na našich webových stránkách atriumzizkov.cz