Classic

Úterý | 25. 2. 2020 | 19:30

Koncertem inspirovaným Stabat Mater od italského barokního skladatele Giovanniho Battisty  Pergolesiho otevírá Musica loci období příprav na Velikonoce. Postní doba není jen pro křesťany, u všech lidí má probouzet větší citlivost vůči ostatním.

více

Musica loci: Stabat Mater

Classic

Úterý | 11. 2. 2020 | 19:30

Výjimečně nadaný mladý klavírista Pavol Praženica představí svou osobitou klavírní hru. Odmala studuje hru na klavír, sklízí ovace na koncertech a vyhrává klavírní soutěže. V Atriu na Žižkově uvede skladby Haydna, Liszta, Schumanna a jistě nadchne i zdejší publikum.

více

Pavol Praženica Klavírní koncert

Classic

Sobota | 8. 2. 2020 | 15:00

Dialog hudby překlenující staletí, vybraný z klavírních děl skladatelů baroka, klasicismu, romantismu a hudby 20, století. Koncert je obohacen průvodním slovem o jednotlivých hudebních epochách a skladatelích programu.

více

Alena Koudelková Klavírní recitál

Classic

Úterý | 28. 1. 2020 | 19:30

Koncert inspirovaný slovanskými kořeny představí na začátku roku operní trio hudební skupiny Musica loci, která se už v kapli Atria úspěšně zabydlela a s nadšením si užívá všeho – varhan, kla- víru i skvělé akustiky.

více

Musica Loci: Poklady slovanské hudby

Classic

Sobota | 25. 1. 2020 | 15:00

Oslavte s námi 250. výročí narození největšího hudebního génia Ludwiga van Beethovena koncertem, na kterém zazní i dílo jeho žáka Františka V. Kramáře. Dynamický soubor Pro Arte Trio doplní virtuóz na klasicistní klarinet Jiří Krejčí.

více

Pro Arte Trio: Učitel a žák Koncert k výročí L. van Beethovena